Protecția Datelor

posted in: GDPR | 0

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal, ca și dreptul la viață private, sunt considerate la nivelul Uniunii Europene, drept drepturi fundamentale ale omului. Spre deosebire de Uniunea Europeană, În Statele Unite ale Americii, dreptul la protecția datelor cu caracter personal este considerat un drept al consumatorului.

Interpretarea și punerea în aplicare a normelor legislative privind protecția datelor cu caracter personal a devenit obligatorie pentru toate organismele (persoane juridice), din Uniunea Europeană , sau care oferă bunuri și servicii pe teritoriul Uniunii Europene sau către cetățeni ai Uniunii Europene.

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 119/1, a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor).

Motivele adoptării:

▪ Principiile referitoare la protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal, ar trebui sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale acestora, indiferent de cetatenia sau de locul de resedinta al persoanelor fizice;

▪ Regulamentul urmareste sa își aducă aportul la realizarea unui spatiu de libertate, securitate si justitie, la progresul economic si social, la consolidarea si convergenta economiilor in cadrul pietei interne si la bunastarea persoanelor fizice;

▪ Apararea dreptului la viata intima, familiala si privata in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) GDPR  a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și este aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene.

In Romania, organismul care se ocupa cu aplicarea legislatiei privind protectia datelor este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Data Protection Officer (DPO) sau Responsabilul cu Protecția Datelor este o persoană  desemnata care deține cunoștiințe de specialitate în materie de legislație privind protectia datelor  și poseda expertiza practica in domeniu,  care are rolul de  asigura asistența operatorului sau persoanei împuternicite de operator pentru monitorizarea conformității, la nivel intern, cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679.

Conform prevederilor GDPR va trebui sa aveti o persoana  care sa asigure pozitia de DPO in firma dvs., care sa respecte planul de procesare a datelor personale si sa va asigure ca se respecta intocmai prevederile si cerintele regulamentului in activitatea de zi cu zi.

Noi va oferim Solutia externalizata, beneficiind de persoane cu calificarile profesionale necesare, experienta si constienta de amploarea acestui demers important.

Va oferim suportul necesar intelegerii in prima etapa a prevederilor GDPR, a modului in care acestea trebuie transpuse și prin evaluarea modului in care se realizeaza prelucrarea datelor in compania dumneavoastra, prin identificarea punctelor slabe si a eventualelor riscuri de securitate, prin asistarea selectarii și implementarii masurilor tehnice și operationale in cadrul organizatiei.

Externalizati acum serviciile DPO, la preturi extrem de competitive!

0 Shares