Raportul de activitate al ANSPDCP aferent anului 2019

posted in: GDPR | 0

Raportul de activitate al ANSPDCP aferent anului 2019

Raportul de activitate al ANSPDCP aferent anului 2019 este postat public pe site-ul Autorității la secțiunea ”Informații generale/Informații de interes public/Rapoarte anuale”.

Raportul anual conține o prezentare sintetică a activităților Autorității, fiind structurat în concordanță cu principalele competențe ale ANSPDCP, în următoarele capitole: cap. I – prezentare generala, cap. II – activitatea de avizare, consultare și informare publică, cap. III-activitatea de monitorizare și control, cap IV – activitatea in domeniul relatiilor internationale si cap. V – managementul economic al Autorității.

Totodată, acest Raport conține repere statistice evidențiate în cadrul fiecărui capitol, inclusiv prin grafice comparative cu anii anteriori, cum sunt: numărul de investigații efectuate in total sau diferentiat (din oficiu, respectiv pe baza plângerilor), numărul de plângeri și sesizări primite, numărul măsurilor corective aplicate ( inclusiv amenzi), numărul de puncte de vedere emise, de litigii aflate pe rol, de coduri de conduită analizate, numărul de comunicate de presă, număr reguli corporatiste/IMI.

De asemenea, Raportul anual 2019 conține fișe de caz/spețe  referitoare la activitatea de investigare, precum și cele mai relevante puncte de vedere emise, care reflectă complexitatea activității desfășurate, prin raportare la atribuțiile instituției noastre.

Obiectivele pe termen scurt și mediu alături de evaluarea activității efective sunt evidențiate în cadrul Cuvântului Înainte al Raportului.

Raportul de activitate al ANSPDCP aferent anului 2019 poate fi consultat și aici.

Be Smart! Protect your data and respect GDPR!

86 Shares