Amenda ANSPDCP în urma nerespectări Planului de Remediere conform prevederilor legii 190/2018 și pentru nefurnizarea informațiilor solicitate de către ANSPDCP

posted in: GDPR | 0

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna iulie a anului curent o investigație la Asociația Asistenței Rutiere A-Car Vaslui, operator aflat sub incidența prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 190/2018.

Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări cu privire la faptul că Asociația Asistenței Rutiere A-Car Vaslui prelucrează date cu caracter personal ale minorilor (imagine), prin intermediul site-ului www.a-carvaslui.ro.

Asociația Asistenței Rutiere A-Car Vaslui nu a adus la îndeplinire măsurile prevăzute în planul de remediere comunicat de Autoritatea națională de supraveghere, încălcându-se astfel prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, în temeiul art. 14 alin. (1) din Legea nr. 190/2018, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru fapta prevăzută de art. 14 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 190/2018, raportat la art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Sursa: ANSPDCP.

Be Smart! Protect your data and respect GDPR!

69 Shares