Amendă acordată de ANSPDCP unui agent economic, pentru acces neautorizat la unele documente neparolate care conțineau o serie de date personale ale angajaților ori ale foștilor angajați

posted in: GDPR | 0

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna martie 2022 o investigație la operatorul Condor SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1), (2) și (4) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 9.897,4 lei (echivalentul a 2 000 EURO). Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări prin care s-a reclamat faptul că operatorul Condor SA a divulgat date personale de natură salarială ale angajaților ori foștilor angajați ai acestui operator către persoane neautorizate. În cadrul investigației efectuate, s-a constatat că a avut loc un acces neautorizat la unele documente neparolate care conțineau o serie de date personale ale angajaților ori foștilor angajați, cum ar fi: locul de muncă, numele, prenumele, funcția, salariul de încadrare, suma pentru avans, contul bancar, codurile numerice personale. În consecință, Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că operatorul Condor SA nu a prezentat dovezi din care să rezulte că a adoptat suficiente măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării confidențialității datelor personale prelucrate ale angajaților ori foștilor săi angajați. Totodată, s-a reținut că operatorul nu a prezentat dovezi din care să rezulte instruirea persoanelor care prelucrează date sub autoritatea sa, ceea ce a condus la accesarea neautorizată a unor documente. Astfel au fost încălcate dispozițiile  art. 32 alin. (1), (2), (4) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.” – ANSPDCP

Mai multe amănunte puteți să citiți aici.

dataprotectionsecurity.ro: „Așteptăm cu mare interes evoluția viitoare în acest an 2022 și ne dorim ca să avem la noi în țară cât mai mulți operatori de date cu caracter personal, care să respecte întocmai prevederile Regulamentului, astfel încât, să avem cât mai puține amenzi acordate, iar acestea să fie cât mai adaptate condițiilor economice existente în țară!”

Be Smart! Protect your data and respect GDPR!

59 Shares