Sancțiuni acordate de către ANSPDCP unei asociații de locatari!

posted in: GDPR | 0

„Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat, în data de 27.05.2022, o investigație la operatorul Asociația de Proprietari Aviației Park, în urma căreia s-a constatat încălcarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD), operatorul fiind sancționat contravențional cu amendă astfel:

  • amendă în cuantum de 9.885,80 lei, echivalentul a 2000 EURO pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (2) prin raportare la art. 6 din RGPD, întrucât operatorul a prelucrat în mod excesiv datele cu caracter personal (nume, prenume, seria și nr. actului de identitate, destinația, ora sosirii, ora plecării, observații) ale livratorilor și/sau curierilor în calitate de persoane vizate, fără un temei legal justificat raportat la scopul prelucrării (controlul accesului în complexul rezidențial) și fără să prezinte dovezi că asigură informarea corectă și completă a persoanelor vizate, precum și că datele prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopul prelucrării;
  • amendă în cuantum de 24.714,50 lei, echivalentul a 5000 EURO pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din RGPD, deoarece operatorul nu a stabilit o perioadă de stocare a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul sistemului de supraveghere video (imaginile) și le-a stocat pe o perioadă mai mare decât cea necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate, respectiv controlul accesului în condominiu, deși avea obligația de a păstra imaginile într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Totodată, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD, s-au dispus față de operator și măsuri corective.” ANSPDCP

Puteti să citiți aici mai multe amănunte.

dataprotectionsecurity.ro: „Așteptăm cu mare interes evoluția viitoare în acest an 2022 și ne dorim ca să avem la noi în țară cât mai mulți operatori de date cu caracter personal, care să respecte întocmai prevederile Regulamentului, astfel încât, să avem cât mai puține amenzi acordate, iar acestea să fie cât mai adaptate condițiilor economice existente în țară!”

Be Smart! Protect your data and respect GDPR!

59 Shares