Sancțiuni pentru încălcarea RGPD, în urma unei plângeri referitoare la prelucrarea datelor prin intermediul sistemului GPS.

posted in: GDPR | 0

” Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna februarie a anului curent o investigație la operatorul Tehnoplus Industry SRL în cadrul căreia a constatat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), c), e) și alin. (2), precum și ale art. 6 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

Ca atare, societatea Tehnoplus Industry SRL a fost sancționată astfel:

  • amendă în cuantum de 14.697,9 lei, echivalentul a 3.000 EURO pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), c), e) și alin. (2) și art. 6 din RGPD;
  • amendă în cuantum de 9.798,6 lei, echivalentul a 2.000 EURO pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din RGPD.

Investigația s-a desfășurat ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul că operatorul a prelucrat datele cu caracter personal ale petentului prin intermediul sistemului GPS instalat pe mașina sa de serviciu, fără să fi fost informat cu privire la monitorizarea autovehiculului, scopul și temeiul legal al acestei prelucrări și durata de stocare a datelor astfel colectate.” ANSPDCP

Mai multe amănunte, puteți citi aici.

Be Smart! Protect your data and respect GDPR!

59 Shares