Sancțiuni pentru încălcarea RGPD.

posted in: GDPR | 0

„Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna martie a anului curent o investigație la operatorul Tensa Art Design SRL și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

Ca atare, societatea Tensa Art Design SRL a fost sancționată cu două amenzi în cuantum total de 14.755,5 lei, echivalentul a 3.000 EURO.

Sancțiunile au fost aplicate ca urmare a unor plângeri prin care se reclama faptul că petenții au primit mesaje comerciale pe numărul de telefon, respectiv pe adresa de e-mail, deși aceștia își exprimaseră opțiunea de a nu mai fi contactați prin aceste modalități.

În cursul desfășurării investigației Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că operatorul Tensa Art Design SRL nu a luat în considerare opoziția petenților cu privire la primirea mesajelor comerciale prin e-mail sau sms și a prelucrat datele cu caracter personal ale acestora în scop de marketing direct, încălcând astfel prevederile art. 21 alin. (3) din RGPD.” ANSPDCP

.

Mai multe amănunte, puteți citi aici.

Be Smart! Protect your data and respect GDPR!

59 Shares