Sancțiuni pentru încălcarea RGPD, în urma transmiterii de către un operator a unei notificări de încălcare a securității datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor.

posted in: GDPR | 0

” Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat, în luna mai a anului curent, o investigație la operatorul AUTOMOBILE BAVARIA SRL și a constatat încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și d), coroborat cu art. 32 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional:

  • cu amendă în cuantum de 88.563,60 lei, echivalentul a 18.000 EURO pentru încălcarea art. 32 alin. (1) lit. b) și d), coroborat cu art. 32 alin. (2) din RGPD;
  • cu avertisment pentru încălcarea art. 25 alin. (1) din RGPD.” ANSPDCP

Mai multe amănunte, puteți citi aici.

Be Smart! Protect your data and respect GDPR!

59 Shares