Pregătirea responsabililor cu protecția datelor din structurile  MAI

posted in: GDPR | 0

„În data de 14 martie 2024, reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au susținut la Ploiești Cursul în domeniul protecției datelor cu caracter personal, destinat responsabililor cu protecția datelor personale desemnați la nivelul structurilor subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Acest curs a fost structurat pe două module”Drepturile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal”respectiv ”Organizarea și funcţionarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Național”.

Cursanților, care au reprezentat structuri din MAI precum Jandarmeria Română, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, etc., le-au fost prezentate aspecte cu caracter general și specific precum drepturile persoanelor vizate și atribuţiile de supraveghere și control ale Autorității naționale de supraveghere, raportat la dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și la prevederile Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.”ANSPDCP

Mai multe amănunte, puteți citi aici.

Be Smart! Protect your data and respect GDPR!

59 Shares