OFERTĂ CURSURI DE  PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 58 / 2023

DATA PROTECTION SECURITY S.R.L. 

 1. Elemente generale despre societatea ofertantă Data Protection Security S.R.L. – UNITATE AFILIATĂ aflată în lista unității emitente a măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic și care prestează cursuri de pregătire profesională în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 58 / 2023

Data Protection Security S.R.L. este o firmă înființată în februarie 2018 cu scopul oferirii de consultanță în management și al formării profesionale a adulților.

Suntem Furnizor Autorizat de Formare Profesională pentru cursul de Competențe Antreprenoriale, Financiare și Juridice, înregistrat în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților la nr. 23 / 7 / 09.02.2023. Deasemenea Societatea, oferă servicii de evaluare risc la securitatea fizică, fiind înscrisă în Registrul Național al Evaluatorilor de risc la securitatea fizică la numărul 2742/23.05.2022.

Societatea a participat la implementarea prevederilor Regulamentului (UE) european de protecție a datelor cu caracter personal nr. 679/27 aprilie 2016 în numeroase instituții publice și societăți comerciale private.

Data Protection Security S.R.L. are colaborări cu mai multe entități specializate în Formarea Profesională a Adulților și din domeniul protecției datelor cu caracter personal, asigurând servicii în toate zonele țării.

Data Protection Security S.R.L., cu sediul social în Sat Balotești, com. Balotești, str. Viselor nr. 52, ap. 2, jud. Ilfov, C.U.I. RO38859288, nr. de ordine în Registrul Comerțului J23/7114/14.10.2022.

 1. Obiectul serviciilor

Servicii de Formare Profesională în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 58 / 2023.

 Echipa de proiect:

 Alin Nicușor CALOPEREANU –Coordonator proiect – email: alin.calopereanu@dataprotectionsecurity.ro, tel. 0764123585.

Toți formatorii noștri au calificările necesare pentru formarea adulților, o vastă experiență profesională teoretică și practică, sunt absolvenți de studii post universitare și / sau doctorale, îndeplinind funcții de conducere în mediul bugetar și privat.

 1. Ofertă Cursuri în SISTEM NONFORMAL ON LINE; Formare competente în sistem nonformal – 8 ore (5 ore predare, 2 ore aplicații practice / dezbateri, 1 oră – Evaluare) – 500 lei (TVA inclus)

CURSURILE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ oferite pot constitui un număr maxim de 15 credite profesionale transferabile, în condițiile art. 52 și 53 din ORDINUL MINISTERULUI EDUCAȚIEI nr. 4.224 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile

Programarea la cursul dorit se face prin e-mail la adresa office@dataprotectionsecurity.ro

Data Protection Security S.R.L. vă informează că respectă cu strictețe prevederile Regulamentului 679/2016, evaluează și îmbunătățește, în mod constant,  măsurile de securitate implementate, în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Documentele necesare înscrierii la curs sunt: nume, prenume, adresa, CNP, adresa de e-mail, număr de telefon. Baza prelucrării datelor cu caracter personal o reprezintă obligația legală prevăzută de legislația specifică prind formarea adulților. Pe mail veți primi Contractul de Prestări Servicii Formare Profesională.

Datele de contact ale cursantului vor fi transmise formatorului, urmând să fie stabilite direct de către acesta detaliile organizatorice. Programul Cursurilor se stabilește de comun acord cu formatorul, iar cursul se organizează când se strâng minim 5 participanți.

După finalizarea cursului, veți primi Factura Proformă și, ulterior achitării acesteia și confirmării tranzacției de către bancă, veți primi în format electronic Factura, Diploma de participare sau Certificatul de absolvire, suplimentul descriptiv, respectiv suportul de curs.

 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Utilizarea Datelor cu Caracter Personal;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Comunicare Eficientă;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Comunicare în situații de criză;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Utilizare dispozitive electronice în condiții de siguranță (Cyber Security);
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Recunoaștere și Combatere consum droguri;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Recunoaștere și Combatere segregare și a oricăror forme de discriminare;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Gestionare situații de conflict și de prevenire a oricăror forme de violență (inclusive bullying și cyber-bullying);
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Abilități digitale de bază;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază în utilizarea Word și Excel;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază în domeniul protecției și securității muncii;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază în achiziții publice;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază management financiar – contabil;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și a rezilienței la dezastre;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază în igienă și acordarea primului ajutor;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază în comunicare organizationala si relatii publice;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază pentru lucru in echipă;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază în tehnici de negociere si managementul schimbarii;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază în managementul riscului;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază în management organizational;
 • CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – Competențe de bază în managementul securității fizice;

Pe măsură ce vor fi identificate necesități de pregătire, pe lângă cele propuse, vor fi efectuate operațiunile de dezvoltare a unor alte Cursuri de Pregătire Profesională. Lista actualizată cu aceste cursuri se va regăsi pe site-ul nostru.

În cazul a minim 15 cursanți, se poate organiza cursul și cu prezență fizică, la același preț.

 1. Ofertă Cursuri A.N.C

Solicitarea unui curs A.N.C. se face prin e-mail la adresa office@dataprotectionsecurity.ro. Societatea noastră identifică, între partenerii noștri, un Formator Autorizat al Adulților care organizează un curs A.N.C. autorizat și comunică detaliile pe mail, urmând ca ulterior să intermedieze și tranzacția financiară (în cazul în care respectivul partener nu este UNITATE AFILIATĂ aflată în lista unității emitente a măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic și care prestează cursuri de pregătire profesională în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 58 / 2023) sau doar să transmită solicitarea respectivă Formatorului Autorizat partener.

În cazul recepționării și centralizării mai multor cereri pentru un curs A.N.C. specific, se va face o ofertă comună.

 1. Pachet Echipamente IT + CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

În colaborare cu o serie de parteneri instituționali oferim pachete de echipamente IT – tablete, imprimante, laptop-uri, routere, baterii externe, harduri externe (detaliate pe site-ul nostru – în funcție de stocuri) împreună cu 1-2 cursuri la alegere din curricula noastră.

Solicitarea unui Pachet Echipamente IT + CURS PREGĂTIRE PROFESIONALĂ se face prin e-mail la adresa office@dataprotectionsecurity.ro. Solicitarea privind echipamentele IT este înaintată partenerului nostru care, în cazul perfectării tranzacției, va asigura livrarea și service-ul echipamentului. Ulterior acceptării echipamentului, se va emite factura proformă, urmând ca după achitarea acesteia să se facă livrarea.

Menționăm că echipamentele pot fi înlocuite cu altele similare ca valoare, normele de aplicare nepermițând returnarea unor sume de bani.

Programarea cursului ales se va face în condiții prezentate la punctul 4. – Ofertă Cursuri în SISTEM NONFORMAL ON LINE.

Alin Nicușor CALOPEREANU

Coordonator proiect
mobile: 0764.123.585
alin.calopereanu@dataprotectionsecurity.ro

 

0 Shares