Amendă acordată de către ANSPDCP pentru necomunicarea către persoana vizată a tuturor informațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal!

posted in: GDPR | 0

„Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 24.02.2022 o investigație la operatorul Briza Land S.R.L. și a constatat  încălcarea dispozițiilor art. 15 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD). Operatorul Briza Land S.R.L. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 9892,6 lei, echivalentul sumei de 2000 EURO. Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri prin care petentul reclama faptul că nu este mulțumit de răspunsul primit din partea operatorului la cererea sa de În cadrul investigației, s-a constatat că operatorul nu a comunicat petentului toate informațiile cu privire la prelucrarea datelor sale personale (cum ar fi datele cu caracter personal prelucrate, sursa datelor, destinatarii datelor), încălcându-se astfel prevederile art. 15 din RGPD. exercitare a dreptului de acces prevăzut de art. 15 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.” – ANSPDCP

Mai multe amănunte puteți să citiți aici.

dataprotectionsecurity.ro: „Așteptăm cu mare interes evoluția viitoare în acest an 2022 și ne dorim ca să avem la noi în țară cât mai mulți operatori de date cu caracter personal, care să respecte întocmai prevederile Regulamentului, astfel încât, să avem cât mai puține amenzi acordate, iar acestea să fie cât mai adaptate condițiilor economice existente în țară!”

Be Smart! Protect your data and respect GDPR!

59 Shares